19 Ocak 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29241 (Mükerrer)

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        12 Ocak 2015

          69471265-305-256

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Ocak 2015 tarihinden itibaren Katar, Yemen Cumhuriyeti ve İngiltere’ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             12 Ocak 2015

         68244839-140.03-11-19

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 12/1/2015 tarihli ve 69471265-305-256 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ocak 2015 tarihinden itibaren Katar, Yemen Cumhuriyeti ve İngiltere’ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI