17 Ocak 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29239

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SGS SUPERVİSE GÖZETME ETÜD KONTROL SERVİSLERİ ANONİM

ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2010/4)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2015/3)

MADDE 1 – 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri Anonim Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2010/4)’in 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Geçici Madde 1 eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri Anonim Şirketi’nin Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) kapsamındaki onaylanmış kuruluş faaliyetleri 20 iş günü geçici olarak durdurulmuştur.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/4/2010

27561

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/8/2014

29093