17 Ocak 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29239

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

S&Q MART KALİTE GÜVENLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2009/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/1)

MADDE 1 – 13/9/2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan S&Q Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/15)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan adres bilgisi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Girne Mahallesi Girne Caddesi No: 125-127 34852 Maltepe/İSTANBUL,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/9/2009

27348

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/9/2010

27709

2-

15/6/2012

28324

3-

17/8/2012

28387

4-

22/7/2014

29068