17 Ocak 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29239

ATAMA KARARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1211

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Memet Tevfik GÖKSU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

15/1/2015

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                      İdris GÜLLÜCE

                  Başbakan                                        Çevre ve Şehircilik Bakanı