16 Ocak 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29238

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        12 Ocak 2015

          69471265-305-254

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

7. Berlin Tarım Bakanları Zirvesine katılmak üzere; 16 Ocak 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             12 Ocak 2015

          68244839-140.03-9-17

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 12/1/2015 tarihli ve 69471265-305-254 sayılı yazınız.

7. Berlin Tarım Bakanları Zirvesine katılmak üzere, 16 Ocak 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI