16 Ocak 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29238

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        15 Ocak 2015

          69471265-305-460

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Ocak 2015 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Ali BABACAN

                                                                                                                                                Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             15 Ocak 2015

         68244839-140.03-17-31

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 15/1/2015 tarihli ve 69471265-305-460 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Ocak 2015 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI