14 Ocak 2015 Tarihli ve 29236 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI

—  17 Ekim 2014 Tarihli ve 29148 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 30 Eylül 2014 Tarihli ve 2014/6841 Sayılı 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2015 Yılı Yatırım Programı