14 Ocak 2015 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29236 (Mkerrer)

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI

17 Ekim 2014 Tarihli ve 29148 Sayl Resm Gazetede Yaymlanan

30 Eyll 2014 Tarihli ve 2014/6841 Sayl 2015 Yl Programnn

Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair

Bakanlar Kurulu Karar Eki

2015 Yl Yatrm Program, Onuncu Kalknma Plannda, 2015-2017 Orta Vadeli Programnda ve 2015 Yl Programnda ngrlen hedefler dorultusunda hazrlanmtr.

2015 Yl Yatrm Programnda; Genel Bte Kapsamndaki Kamu dareleri, zel Bte Kapsamndaki Kamu dareleri, Dzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu pay yzde 50'nin zerindeki ktisadi Devlet Teekklleri ve Kamu ktisadi Kurulular ile bunlarn bal ortaklklar, zelletirme Kapsamna Alnan Kurulular, Sosyal Gvenlik Kurumlar, Dner Sermayeli Kurulular, ller Bankas, d proje kredisi kullanan Bykehir Belediyeleri ile dier belediyeler tarafndan gerekletirilecek yatrm projeleri sektrel bazda dzenlenmitir.

Yatrm projeleri; "etd proje ileri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edilmitir. Her proje iin; proje numaras, ad, yeri, karakteristii, balama ve biti tarihi, proje tutar, 2014 sonuna kadar tahmini harcama miktar ve 2015 yl denei ayr ayr gsterilmitir.

Gneydou Anadolu Projesi, Dou Anadolu Projesi, Dou Karadeniz Projesi ve Konya Ovas Projesi kapsamndaki projeler ile Yeilrmak Havzas Geliim Projesi ve Zonguldak, Bartn, Karabk Blgesel Gelime Raporlar kapsamndaki projeler, proje adlarnn sonlarna srasyla "GAP", "DAP", "DOKAP", "KOP", "YHGP" ve "ZBK" ksaltmalar eklenerek gsterilmitir. Avrupa Birlii fonlarndan desteklenecek projelere "AB" ksaltmas eklenmi veya "AB Mktesebatna Uyum" projesi olduu belirtilmitir.

Kurulularn 2015 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununda yer alan sermaye transferi deneklerinden sadece kamu yatrm niteliini tayanlar kurulu ve sektr yatrm denei toplamna dahil edilerek, kamu yatrm niteliinde olmayp kamu sektr dna transfer niteliinde olan deneklerin bir ksm ise kurulu ve sektr yatrm toplamna dahil edilmeden 2015 Yl Yatrm Program ile ilikilendirilmitir. Genel ve zel Bte Kapsamndaki Kamu darelerinin yatrm deneklerine yatrmlarla ilgili personel giderleri ile gayrimenkul alm ve kamulatrma denekleri dahil deildir.

Dzenleyici ve Denetleyici Kurumlarn gayrimenkul alm ve kamulatrma denekleri hari olmak zere, yatrm nitelikli projelerine bilgi amacyla 2015 Yl Yatrm Programnda yer verilmitir.

6583 sayl 2015 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununda; Kylerin Altyapsnn Desteklenmesi Projesi (KYDES) kapsamnda kylerin altyap ihtiyalar iin il zel idareleri ve/veya kylere hizmet gtrme birliklerine kullandrlmak zere Maliye Bakanl btesinin 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde 366.760 Bin TL denek tahsis edilmitir. Sz konusu denek Yatrm Program toplamna dahil olmayp, kullanm 2015 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununun 10 uncu maddesi hkmleri erevesinde gerekletirilecektir. Bu denek ile ihtiya halinde yl iinde aktarlacak ilave denein il baznda dalm, kullandrlmas, izlenmesi ve denetimine ilikin esas ve usuller ileri Bakanlnn teklifi ve Maliye Bakanlnn gr zerine Yksek Planlama Kurulu tarafndan karara balanacaktr. Sz konusu deneklerde yl iinde ihtiya duyulacak revizyonlar, 2014/6841 sayl 2015 Yl Programnn Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararndaki hkmlere tabi deildir.

6583 sayl 2015 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununda; Su Kanalizasyon ve Altyap Projesi (SUKAP) kapsamnda belediyelerin ime suyu ve atksu projelerini gerekletirmek zere ller Bankas Anonim irketine tahakkuk ettirilmek zere Maliye Bakanl btesinin 12.01.31.00-06.1.0.09-1-07.1 tertibinde 590.452 Bin TL denek tahsis edilmitir. Sz konusu denek Yatrm Program toplamlarna dahil olmayp, kullanm 2015 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununun 10 uncu maddesi hkmleri erevesinde gerekletirilecektir. SUKAP iin tahsis edilen bu denein belediyeler baznda dalm, kullandrlmas, izlenmesi ve denetimine ilikin esas ve usuller, Yksek Planlama Kurulu tarafndan karara balanacaktr.

2015 Yl Yatrm Programnda btn nakdi yatrm deerleri program yl fiyatlaryla (2015 yl fiyatlaryla) ve "Bin TL" baznda verilmitir. 2015 yl ortalama program kuru dikkate alnmtr.

 

2015 Yl Yatrm Program Ekleri