14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29236

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİC. LTD.

ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-08)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (MHG/2015-01)

MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-08)’in ekinde yer alan ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/1/2014

28892

 

 

Eki için tıklayınız.