13 Ocak 2015 Tarihli ve 29235 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Trakya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Trakya Üniversitesi Sarı Saltuk Gazi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 31/1/2013 Tarihli ve E: 2011/45, K: 2013/24 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2012/350 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2012/542 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2013/12 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2013/69 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2014/1643 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2014/2388 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2014/7226 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2014/11717 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri