13 Ocak 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29235

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                          8 Ocak 2015

          69471265-305-145

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Ocak 2015 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                               8 Ocak 2015

           68244839-140.03-3-5

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 8/1/2015 tarihli ve 69471265-305-145 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Ocak 2015 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI