10 Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1079     Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının NATO’nun Afganistan’da İcra Edeceği Kararlı Destek Misyonu ve Devamı Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi, Aynı Amaçlara Yönelik Olmak Üzere Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Anılan Misyon’a Katılmak İçin Ülkemiz Üzerinden Afganistan’a İntikali ile Geri İntikali Kapsamında Türkiye’de Bulunması ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin, Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca Hükümete İki Yıl Süreyle İzin Verilmesine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2015/7177     8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 2015 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—   Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN’ın Seçilmesine Dair Karar (2015/1)

 

ATAMA KARARI

2014/7062      Boş Bulunan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Üyeliklerine Atama Yapılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği

—   Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—   Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 Tarihli ve E: 2013/66, K: 2014/19 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2014/72, K: 2014/141 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2014/82, K: 2014/143 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 30/10/2014 Tarihli ve E: 2014/58, K: 2014/163 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 30/10/2014 Tarihli ve E: 2014/133, K: 2014/165 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 13/11/2014 Tarihli ve E: 2014/172, K: 2014/170 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/186, K: 2014/188 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2012/1221 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/1401 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/1762 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/3771 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/4030 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/5447 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/7789 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/8397 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2014/2159 Başvuru Numaralı Kararı

 

DÜZELTME:   Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat ile İlgili

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri