5 Ocak 2015 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29227

YNETMELK

Sinop niversitesinden:

SNOP NVERSTES OKUL NCES ETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 29/4/2012 tarihli ve 28278 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sinop niversitesi Okul ncesi Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmeliinin 9 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Ynetim Kurulu; Mdr bakanlnda, mdr yardmclar, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan, doktora dzeyinde uzmanlk derecesine sahip retim elemanlar arasndan yl sreyle grevlendirilen iki ye ile birlikte toplam be yeden oluur. Sresi dolan ye yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi dolmadan ayrlan yenin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni bir ye grevlendirilir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Sinop niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

29/4/2012

28278

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

21/6/2012

28330