31 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29222 (4. Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/7089

Ekli “Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 8/12/2014 tarihli ve 15339 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 14 üncü maddesi ile 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                                           Y. AKDOĞAN                            N. KURTULMUŞ

          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı

                   B. BOZDAĞ                                               A. İSLAM                                                   V. BOZKIR                                          F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı      Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                               İ. GÜLLÜCE                                          M. ÇAVUŞOĞLU                            N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                            Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                A. Ç. KILIÇ                                                 M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

                       E. ALA                                                  C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                       M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                      Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                             İ. YILMAZ                                            V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                     Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                L. ELVAN

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Ekler için tıklayınız