31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222 (4. Mkerrer)

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

GRM SERMAYES YATIRIM FONLARINA LKN ESASLAR

TEBL (III-52.4)NDE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

(III-52.4.a)

MADDE 1 2/1/2014 tarih ve 28870 sayl Resm Gazetede yaymlanan Giriim Sermayesi Yatrm Fonlarna likin Esaslar Teblii (III-52.4)nin 11 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Giriim sermayesi portfy ynetim irketi dndaki kurucularn ynetim kurulu yelerinden en az birinin giriim sermayesi yatrmlar konusunda en az be yllk tecrbeye sahip olmas; ayrca, bu kurucular nezdinde drt yllk yksek renim grm ve giriim sermayesi yatrmlar konusunda en az be yllk tecrbeye sahip bir kii ve genel mdr ile bu fkrada belirtilen ynetim kurulu yesinin yer ald en az kiilik bir yatrm komitesinin oluturulmas zorunludur. Fon portfynn kurucu dnda bir portfy yneticisi tarafndan ynetilmesi halinde ise, sz konusu organizasyon yapsnn portfy yneticisi nezdinde oluturulmas zorunludur. Giriim sermayesi portfy ynetim irketlerine ilikin olarak portfy ynetim tebliinin 9 uncu maddesinde yer alan esaslar sakldr. Her durumda 10 uncu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen vekilin de yatrm komitesinde yer almas mmkndr.

MADDE 2 Ayn Tebliin 22 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Kurucu, nitelikli yatrmclarn bir defada veya farkl tarihlerde denmek zere, fona kaynak taahhdnde bulunmalarn talep eder. Nitelikli yatrmclardan alnacak toplam kaynak taahhd tutar asgari 5.000.000 TL olup, bu tutara ihra belgesinde yer verilir. Katlma paylarnn nitelikli yatrmcya satna baland tarihi mteakip en ge bir yl iinde asgari kaynak taahhd tutarnn tahsil edilmesi zorunludur. Asgari kaynak taahhd tutarnn, tahsil edilmesini mteakip ihra belgesinde belirtilen sre ierisinde bu Teblide belirtilen snrlamalar dahilinde yatrma ynlendirilmesi zorunludur. Ancak her durumda bu sre 1 yl aamaz.

MADDE 3 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.