31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222 (4. Mkerrer)

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

GAYRMENKUL YATIRIM FONLARINA LKN ESASLAR

TEBL (III-52.3)NDE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

(III-52.3.a)

MADDE 1 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gayrimenkul Yatrm Fonlarna likin Esaslar Teblii (III-52.3)nin 11 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Gayrimenkul portfy ynetim irketi dndaki kurucularn ynetim kurulu yelerinden en az birinin gayrimenkul alm satm ii haricinde gayrimenkul yatrmlar konusunda en az be yllk tecrbeye sahip olmas; ayrca kurucular nezdinde Kurulun lisanslamaya ilikin dzenlemeleri uyarnca gayrimenkul deerleme lisansna sahip bir deerleme uzman ve genel mdr ile bu fkrada belirtilen ynetim kurulu yesinden oluan en az kiilik bir yatrm komitesinin oluturulmas zorunludur. Fon portfynn kurucu dnda bir portfy yneticisi tarafndan ynetilmesi halinde, sz konusu organizasyon yapsnn portfy yneticisi nezdinde oluturulmas zorunludur. Gayrimenkul portfy ynetim irketlerine ilikin portfy ynetim tebliinin 9 uncu maddesinde yer alan esaslar sakldr.

MADDE 2 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.