31 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29222 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

2015 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ

ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TARİFE

31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2015 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinin 9 uncu sayfasının “I-1- YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ”, “I-2-YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ” kısımları ile “I-4-TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLERLE İLGİLİ İŞLEMLER” başlığı altında yer alan “e” bölümü 2015 yılında uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Eki için tıklayınız