31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222 (4. Mkerrer)

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK GENEL TEBL (TRANST REJM) (SER NO: 3)NDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(TRANST LEMLER) (SER NO: 8)

MADDE 1 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Genel Teblii (Transit Rejimi) (Seri No: 3)nin 9 uncu maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

(2) Bu Tebli kapsamnda izin sahibi firma ve tayc firmalarn sahibi, sermayesinin yzde onundan fazlasna sahip gerek kii ortaklar ile ynetim kurulu yeleri ya da temsil ve ilzama yetkili yneticilerinde deiiklik olmas durumunda, sz konusu deiiklie ilikin Ticaret Sicili Gazetesinin bir rneinin yaymn takip eden on gn ierisinde Bakanla (Gmrkler Genel Mdrl) gnderilmesi gerekir.

(3) Bu Tebli kapsamnda izin sahibi firma ve tayc firmalarn sahibi, sermayesinin yzde onundan fazlasna sahip gerek kii ortaklar, ynetim kurulu yeleri ve temsil ve ilzama yetkili yneticileri hakknda Cumhuriyet Basavclndan son onbe gn iinde alnm ariv bilgilerini ierir Adli Sicil Kaydnn her takvim ylnn Ocak ay sonuna kadar Bakanla (Gmrkler Genel Mdrl) gnderilmesi gerekir.

(4) Bu Tebli kapsamnda izin sahibi firma ve tayc firmalarn merkez ve ube adresleri ile iletiim bilgilerinde deiiklik olmas durumunda Bakanla (Gmrkler Genel Mdrl) ve ilgili gmrk ve ticaret blge mdrlklerine gecikmeksizin bilgi verilmesi gerekir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine aadaki (4) numaral alt bent eklenmitir.

4) Habur Gmrk Mdrl-Nusaybin-Mardin-Diyarbakr-Bingl-Karlova-Erzurum-Bayburt-Gmhane-Trabzon Gmrk Mdrl,

MADDE 3 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.