31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222 (4. Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

HRACAT SAYILAN SATI VE TESLMLER HAKKINDA

TEBL (HRACAT: 2005/2)DE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

(HRACAT: 2014/10)

MADDE 1 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayl Resm Gazetede yaymlanan hracat Saylan Sat ve Teslimler Hakknda Tebli (hracat: 2005/2)in 8 inci maddesinin birinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Belge kapsamnda ilk ithalatn yapld tarihe kadar azami 3 () ay olmak zere dahilde ileme izin belgelerine ek sre verilebilir. Firmalarn, ek sre almak iin elektronik ortamda Bakanla mracaat etmeleri gerekmektedir.

Belge kapsamnda gerekletirilen ihracat saylan sat ve teslim deerinin belge ihracat taahhd deerine orannn en az %10 olmas ve en ge belge sresi sonundan itibaren 3 () ay ierisinde elektronik ortamda Bakanla mracaat edilmesi halinde, dahilde ileme izin belgelerine toplam 6 (alt) ay gememek kaydyla belge orijinal sresinin yars kadar ek sre verilebilir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 15 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 15 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

MADDE 3 Ayn Teblide yer alan;

a) D Ticaret Mstearln ibaresi Ekonomi Bakanln eklinde,

b) ihracat birlikleri genel sekreterliine ibaresi blge mdrlne eklinde,

c) ihracat birlikleri genel sekreterliince ibaresi blge mdrlnce eklinde,

) ihracat birlikleri genel sekreterliklerince ibareleri blge mdrlklerince eklinde,

d) Mstearlk ibareleri Bakanlk eklinde,

e) Mstearla ibareleri Bakanla eklinde,

f) Mstearlka ibaresi Bakanlka eklinde,

g) T.C. Babakanlk D Ticaret Mstearl ibaresi T.C. Ekonomi Bakanl eklinde,

deitirilmitir.

MADDE 4 Bu Tebli 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.