31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222 (4. Mkerrer)

TEBL

Adalet Bakanlndan:

CEZA MUHAKEMES KANUNU GERENCE GREVLENDRLEN

MDAF VE VEKLLERE YAPILACAK DEMELERE LKN

2015 YILI TARFES

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tarifenin amac, 4/12/2004 talihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu gereince soruturma ve kovuturma makamlarnn talebi zerine grevlendirilen mdafi veya vekillere denecek meblalar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereince grevlendirilen mdafi veya vekillerin yapacaklar hukuki yardmlar iin uygulanr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayl Ceza Muhakemesi Kanununun Yrrlk ve Uygulama ekli Hakknda Kanunun 13 nc maddesi gereince hazrlanmtr.

Tarife

MADDE 4 (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereince yaplan hukuki yardmlara ynelik ilemlerde;

a) Soruturma evresinde takip edilen iler iin 200 TL,

b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar iin 309 TL,

c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar iin 340 TL,

) Ar ceza mahkemelerinde takip edilen davalar iin 613 TL,

d) ocuk mahkemeleri:

1) ocuk mahkemelerinde takip edilen davalar iin 340 TL,

2) ocuk ar ceza mahkemelerinde takip edilen davalar iin 613 TL,

e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar iin 340 TL,

f) cra Ceza ve Fikr ve Sna Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile nfaz Hkimliklerinde takip edilen davalar iin 340 TL,

g) Kanun yollar mahkemeleri:

1) Blge adliye mahkemelerinde grlen durumal davalar iin 613 TL,

2) Yargtay da grlen durumal davalar iin 688 TL,

denir.

Yrrlk

MADDE 5 (1) Bu tarife 1 Ocak 2015 tarihinde yrrle girer.