31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222 (Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

EVRENN KORUNMASI YNNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

KMYASALLARIN THALAT DENETM TEBL

(RN GVENL VE DENETM: 2015/6)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebli ek-1deki listede yer alan kimyasallarn ve rnlerin evrenin korunmas ynnden uygunluk denetimine ilikin usul ve esaslar dzenler.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn 4 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

thalat ilemleri

MADDE 3 (1) Ek-1deki listede yer alan kimyasallarn ve rnlerin Serbest Dolama Giri Rejimi, Dahilde leme Rejimi, Gmrk Kontrol Altnda leme Rejimi ve Geici thalat Rejimi kapsamnda ithalat yasaktr.

(2) Ek-1deki listede yer alan 2903.71.00.00.00 GTPli kimyasaln 1/1/2015 tarihinden sonra ithalat yalnzca;

a) 1/1/2015 tarihinden nce piyasaya arz edilmi eyalar iin servis amal olarak ya da

b) Evsel havalandrma sistemleri iin Ozon Tabakasn ncelten Maddelere Dair Montreal Protokolnn 5 inci maddesi kapsamndaki lkelere ihracat amal retiminde ihtiya duyulan miktar kadar

evre ve ehircilik Bakanlnn izni ile yaplr.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 (1) 2903.71.00.00.00 GTPli kimyasaln 3 nc maddenin ikinci fkras erevesindeki ithalatnda, bu kimyasaln evrenin korunmas ynnden uygunluu Kontrol Belgesi (ek-2) ile belgelenir.

(2) evre ve ehircilik Bakanl, gerekli grd takdirde, gmrk beyannamesinin tescili ncesinde uluslararas gzetim irketlerinden veya resm kurululardan denetim isteyebilir.

(3) 3 nc maddenin ikinci fkras erevesindeki ithalatlarda ithalatnn kimyasal maddenin ithalatndan son kullanm ve ihracat aamasna kadar olan sreci evre ve ehircilik Bakanlnn Ozon Tabakasn ncelten Madde (OTM) Takip Sistemine girmesi gerekmektedir.

evrenin korunmas ynnden kontrol altnda tutulan kimyasal madde servis amal ve retim amal ithalat kayt belgesi

MADDE 5 (1) 2903.71.00.00.00 GTPli kimyasaln ithalat iin alnan tm Kontrol Belgelerinde geerli olmak zere, ncelikle evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Kimyasal Madde Servis Amal thalat Kayt Belgesi ve evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Kimyasal Madde retim Amal thalat Kayt Belgesi ve numaras alnmas gereklidir. Bu belgeleri almak iin ithalat firma tarafndan;

a) Trkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Trkiye Esnaf ve Sanatkrlar Sicil Gazetesi (oda kayd) (ana faaliyet konusu/meslek dal iklimlendirme ve soutma olan, ilgili kurumlardan veya noterden onayl),

b) Vergi levhas (ilgili kurumlardan veya noterden onayl),

c) mza sirkleri (noter onayl),

) Taahhtname (ek-3),

d) evre ve ehircilik Bakanlnn Ozon Tabakasn ncelten Madde (OTM) Takip Sisteminde yer alan Kayt Talep Yazs,

e) zerinde firmann ak ismi ve OTM servis amal veya retim amal thalat Kayt Belgesi ifadesi bulunan, servis amal veya retim amal thalat Kayt Belgesi cretinin yatrldna dair banka dekontunun asl,

ile birlikte evre ve ehircilik Bakanlna mracaat edilir.

(2) Kamu kurulular, niversiteler ve zel kanunlarla kurulmu kamu tzel kiiliine sahip olan ve odalara kayt zorunluluu bulunmayan ithalatlardan sicil gazetesi ve vergi levhas istenmez.

(3) 2014 yl ierisinde ve ncesinde verilmi olan evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Kimyasal Madde thalat Kayt Belgesi, 2015 yl iin geerli deildir.

(4) Servis Amal thalat Kayt Belgeleri verilirken evre ve ehircilik Bakanlnca firmalarn gemi dnem ithalat rakamlar gz nne alnr.

Kontrol belgesi

MADDE 6 (1) 2903.71.00.00.00 GTPli kimyasaln ithalatnda Kontrol Belgesi alnabilmesi iin;

a) Kontrol Belgesi formu (2 nsha),

b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercmesi (zerinde tarih ve numaras, maln menei, GTPi, kilogram cinsinden miktar, toplam deeri, yetkili isim, slak imza ve firma kaesi bulunmas gerekir.),

c) Orijinal analiz belgesi ve noter tasdikli tercmesi (zerinde proforma fatura tarih ve numaras, madde miktar, bileim oranlar ve her bir bileenin saflk deerinin aka yazlmas ve yetkili isim, slak imza ve firma kaesi bulunmas gerekir.),

) Orijinal etiket (sticker eklinde olup asl zerinde retici firma ismi veya logosu, CAS numaras ve kimyasal maddenin ak ismi, Trke uyarlar blm, yetkili isim, slak imza ve firma kaesi bulunmas gerekir.),

d) Servis amal ithal edilecek madde bavurularnda Ekonomi Bakanlndan (thalat Genel Mdrl) alnacak thal Lisans,

e) retim amal ithal edilecek madde bavurularnda Kapasite Raporu,

ile birlikte mallarn ihracat lkede k ilemleri tamamlanmadan nce evre ve ehircilik Bakanlna bavurulur.

Belgelerin sresi

MADDE 7 (1) 2903.71.00.00.00 GTPli kimyasal iin verilen Kontrol Belgesi, dzenlendii tarihten takvim yl sonuna kadar geerlidir, bu sre deitirilemez.

(2) evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Kimyasal Madde Servis Amal thalat Kayt Belgesi ve evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Kimyasal Madde retim Amal thalat Kayt Belgesinin geerlilik sresi yldr.

Kontrol belgesinin iadesi

MADDE 8 (1) Kontrol Belgesi alan ithalatlar;

a) Kontrol Belgesinin geerlilik sresi ierisinde Belge kapsam kimyasaln ithalatnn gerekletirilememesi halinde, Kontrol Belgesinin aslnn ve thal Lisansnn ilgili firmann yetkililerince onaylanm bir suretini,

b) Kontrol Belgesinin geerlilik sresi ierisinde Belge kapsam kimyasaln tamamnn veya bir ksmnn ithalatnn gereklemesi halinde, ihracat tarafndan verilen faturann ithalat tarafndan onayl bir nshas, gmrk beyannamesinin usulne uygun olarak onaylanm sureti, Kontrol Belgesinin asl ve thal Lisansnn ilgili firma yetkililerince onaylanm bir suretini,

Kontrol Belgesinin geerlilik sresinin bitmesini mteakip 30 gn ierisinde, talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte evre ve ehircilik Bakanlna iletmekle ykmldrler. Mteakip Kontrol Belgesi talepleri, ykmllklerin tam olarak yerine getirilmesi ve evre ve ehircilik Bakanlnca uygun grlmesi halinde deerlendirmeye alnr.

Gmrk ilemleri

MADDE 9 (1) 2903.71.00.00.00 GTPli kimyasaln Serbest Dolama Giri Rejimi, Dahilde leme Rejimi, Gmrk Kontrol Altnda leme Rejimi ve Geici thalat Rejimine tabi tutulmas halinde, Kontrol Belgesi gmrk beyannamesinin tescili srasnda ilgili gmrk idaresince aranr.

Uygulamaya ilikin nlemler

MADDE 10 (1) Bu Teblide yer alan hususlarda uygulamaya ynelik nlem almaya ve dzenleme yapmaya Ekonomi Bakanl rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrl yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 11 (1) 31/12/2013 tarihli ve 28868 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Kimyasallarn thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2014/6) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Tebli 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Ekler iin tklaynz