31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222 (Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

JAPONYADAN THAL EDLECEK GIDA VE TARIM RNLERNN

RADYASYON KONTROL TEBL

(RN GVENL VE DENETM: 2015/2)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Gmrk Tarife Cetvelinin 1-24 nc fasllar arasnda yer alan ve 11/3/2011 tarihinden sonra sevkedilen Japonya meneli ve/veya kl rnlerde; Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn Kontrolne Tabi rnlerin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2015/5); Orman Yetitirme Materyallerinin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2015/17); Ttn, Ttn Mamulleri, Alkol ve Alkoll kilerin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2015/19) ve Salk Bakanlnca Denetlenen Baz rnlerin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2015/20) uyarnca ilgili kurulular tarafndan uygunluk yazs/belgesi dzenlenirken yaplacak ilemlere ek olarak rnlerin radyasyon iermediine dair Trkiye Atom Enerjisi Kurumunun dzenledii uygunluk yazs aranr.

(2) Gmrk Tarife Cetvelinin 1-24 nc fasllar arasnda olup birinci fkrada belirtilen Teblilerde yer almayan veya yer ald halde Tebli kapsamnda uygunluk yazsna/belgesine tabi olmayan ve 11/3/2011 tarihinden sonra sevkedilen Japonya meneli ve/veya kl rnler iin gmrk idareleri tarafndan gmrk beyannamesinin tescili srasnda, Trkiye Atom Enerjisi Kurumunun dzenledii uygunluk yazs aranr.

(3) Anlan Teblilerde yer alan hibir istisna veya muafiyet hkm birinci ve ikinci fkralarda tanmlanan rnlerin ithalatnda uygulanmaz.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 2 (1) 31/12/2013 tarihli ve 28868 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Japonyadan thal Edilecek Gda ve Tarm rnlerinin Radyasyon Kontrol Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2014/2) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 3 (1) Bu Tebli 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 4 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.