31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

TEK TARAFLI KONTROL SSTEM KAPSAMINDA KOTAYA TAB

TEKSTL RNLERNE AT KOTALARIN DAITIMI VE

YNETMNE LKN TEBL

(2015/1)

Kapsam

MADDE 1 (1) 26/12/1997 tarihli ve 23212 sayl Resm Gazetede yaymlanan kili Anlamalar, Protokoller veya Dier Dzenlemeler Kapsam Dnda, Belirli lkeler Meneli Tekstil rnleri thalatnda Gzetim ve Korunma nlemleri Hakknda Ynetmelik uyarnca, EK-Ide yer alan lkeler meneli tekstil rnleri iin tespit edilen 2015 ylna ait kotalarn datm, EK-Ide gsterilen azami miktarlar amayan ithalat talepleri dikkate alnarak, bavuru srasna gre yaplr.

Bavuru usul ve esaslar

MADDE 2 (1) Sz konusu kotalarn datmndan yararlanmak isteyen ithalatlar, EK-IIde yer alan bavuru formunu eksiksiz doldurarak 1/1/2015 tarihinden itibaren Ekonomi Bakanlna (thalat Genel Mdrl) ithal lisans bavurusunda bulunurlar. Bavurularn deerlendirilmesinde genel evrak kayt tarihi ve kayt numaras esas alnr.

(2) Bavuruya, beyan sahibine ait imza sirklerinin rnei ve EK-IIIde yer alan taahhtname eklenir.

Kota miktarlarnn datlmas

MADDE 3 (1) Kullanlabilir kota miktarlarnn mevcut olmas halinde, bu Tebli kapsamnda kotadan yararlanan ve adna ithal lisans dzenlenen ithalatlara, sz konusu ithal lisansnda belirtilen miktarn en az %50 sinin ithalini gerekletirmi olmalar artyla, ayn lke ve ayn kategori iin EK-Ide gsterilen azami miktarlar amamak zere yeniden kota tahsisi yaplr.

thal lisanslarnn kullanmna ait bilgiler

MADDE 4 (1) thal lisanslarnn geerlilik sresi, dzenlendii tarihten itibaren alt aydr. Ancak, bu sre 31/12/2015 tarihini geemez. Bununla birlikte, ithalatlarn ithal lisansnda belirtilen miktarn en az % 60nn ithalini gerekletirmi olmalar artyla 31/3/2016 tarihini gememek zere aya kadar sre uzatm verilebilir.

Yaptrm

MADDE 5 (1) thalatlar, ithal lisansnda belirtilen miktar tek sevkiyatta ithal etmeleri durumunda gmrk ykmllnn doduu tarihi mteakip, birden fazla sevkiyatta ithal etmeleri durumunda ise her sevkiyatn gmrk ykmllnn doduu tarihi mteakip en ge on be i gn iinde, ithal lisans zerinde belirtilen bilgiler baznda gerekleen ithalata ilikin istatistiki bilgileri Ekonomi Bakanlna (thalat Genel Mdrl) iletir.

(2) thal lisanslar, mcbir sebepler hari, geerlilik sresinin bitim tarihinden itibaren en ge on be i gn iinde Ekonomi Bakanlna (thalat Genel Mdrl) iade edilir.

(3) thalatlarn ikinci fkrada yer alan hkm yerine getirmediklerinin tespiti halinde, mcbir sebepler hari, mteakip ithal lisans talepleri, sz konusu ithal lisans iade edilene kadar deerlendirmeye alnmaz.

Yrrlk

MADDE 6 (1) Bu Tebli 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 7 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Ekler iin tklaynz