31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222

TEBL

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

KOLU TESPT KARARI

Karar No : 2014/97

yeri : Er-Ma Sosyal Hiz. zel Gv. Gda n. Nak. Taah. ve Tic. Ltd. ti.

Hkumet Cad. zdoyuran Han No: 224 Daire: 2/4 TEKRDA

SGK Sicil No : 1162024.001

Tespiti steyen : T.Salk- Sendikas

nceleme : Er-Ma Sosyal Hiz. zel Gv. Gda n. Nak. Taah. ve Tic. Ltd. ti.nde Bakanlmzca yaplan incelemede; hizmet alm szlemesi ile Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalklar Hastanesi iyerinde Tbbi Sekreterlik iinin yapld, bu nedenle yaplan ilerin kollar Ynetmeliinin 17 sra numaral Salk ve sosyal hizmetler ikolunda, yer ald tespit edilmitir.

Karar: Er-Ma Sosyal Hiz. zel Gv. Gda n. Nak. Taah. ve Tic. Ltd. ti. iyerinde yrtlen ilerin nitelii itibariyle kollar Ynetmeliinin 17 sra numaral Salk ve sosyal hizmetler ikoluna girdiine ve yaplan bu tespitin Resm Gazetede yaymlanmasna 6356 sayl Sendikalar ve Toplu Szlemesi Kanununun 5 inci maddesi gereince karar verilmitir.