31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222

YNETMELK

Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumundan:

POSTA SEKTRNE LKN YETKLENDRME YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Posta Sektrne likin Yetkilendirme Ynetmeliinin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin sonuna gelmek zere veya bu kiiler ile irket orta tzel kiiler hakknda devam eden adli, idari, vergi ziya veya kaaklk ile ilgili bir inceleme veya soruturma bulunmamas. ibaresi eklenmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin nc fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Bavuru sahibi irket tarafndan gnderilen dekontun aslnn veya banka onayl suretinin, Kuruma tesliminden sonra yetki belgesi dzenlenir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Hizmet salaycsnn 6 nc maddenin birinci fkrasnda belirtilen artlar kaybetmesi veya sz konusu artlar salamadnn tespit edilmesi halinde, Kurumun idari yaptrm ve sair dzenlemeleri sakl kalmak kaydyla, yetki belgesi iptal edilir.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurulu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

3/6/2014

29019