31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222

YNETMELK

Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumundan:

BEER TIBB RNLERN TANITIM FAALYETLER HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayl Resm Gazetede yaymlanan Beer Tbbi rnlerin Tantm Faaliyetleri Hakknda Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) 1/1/2019 tarihinden sonra firmalarda rn tantm eleman unvan ile almaya balayanlar en az lise mezunu olmak kaydyla ve yaplacak snavda baarl olduklarn gsterir belge ile yeterlilik belgesi bavurusunda bulunabilirler.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b), (e) ve (f) bentleri ile nc fkrasnn (a) bendi 1/1/2019 tarihinde

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

26/8/2011

28037

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

30/9/2012

28427

2-

14/10/2012

28441