31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222

YARGITAY KARARI

Yargtay 17. Hukuk Dairesinden:

Esas No : 2013/16632

Karar No : 2013/15548

YARGITAY LAMI

Mahkemesi : Hatay 1. Sulh Hukuk Mahkemesi

Tarihi : 14/3/2013

Numaras : 2010/275-2013/200

Davac : Aye Srgven

Daval : Groupama Sigorta A..

Taraflar arasndaki tazminat davasnn yaplan yarglamas sonunda; kararda yazl nedenlerden dolay davann ksmen kabulne dair verilen hkmn kanun yararna bozulmasnn istenmesi zerine dosya incelendi, gerei dnld:

-KARAR-

Davac vekili, daval tarafa zorunlu mali sorumluluk sigortas ile sigortal ara srcsnn kusurlu hareketi ile meydana gelen kazada desteklerinin ldn aklayp, fazlaya dair haklarn sakl tutarak 250 TL defin giderinin dava tarihinden itibaren ileyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmitir. Davac vekili slah ile maddi tazminat talebi miktar toplamn bilirkii raporu dorultusunda 845 TLye ykseltmitir.

Daval sigorta irketi vekili, davann reddini savunmutur.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kantlara gre; davann ksmen kabul ile, 507,09 TL defin giderinin davaldan tahsiline karar verilmi; hkm, davac vekili tarafndan temyiz edilmitir.

Dava, trafik kazasndan kaynaklanan defin gideri istemine ilikindir. Mahkemece, bilirkii Yldz Sarolundan alnan 26.12.2012 tarihli raporda davacnn talep edebilecei tazminat miktarnn 845,62 TL olduu bildirilmi olmasna ramen, dosyaya rnek olarak sunulan ayn bilirkiinin 4.5.2010 tarihli baka bir dava dosyasna ait raporundaki hesaplamann hkme esas alnarak yazl ekilde karar verilmesi isabetli olmadndan 6100 sayl HMKnun geici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayl HUMKnun 429. maddesi gerei kanun yararna bozma isteminin kabulne karar vermek gerekmitir.

SONU: Yukarda aklanan nedenlerle davac vekilinin temyiz itirazlarnn ve kanun yararna bozma talebinin kabul ile hkmn BOZULMASINA, karar rneinin Adalet Bakanlna gnderilmesine 12.11.2013 gn oybirlii ile karar verildi.