31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222

TEBL

Maliye Bakanlndan:

MUHASEBAT GENEL MDRL GENEL TEBL

(SIRA NO: 40)

DEERL KAITLAR

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayl Deerli Katlar Kanununa ekli Deerli Katlar Tablosunda yer alan deerli katlarn 2015 ylnda uygulanacak sat bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 210 sayl Kanunun 1 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Deerli kat bedelleri

MADDE 3 (1) 210 sayl Kanuna ekli Deerli Katlar Tablosunda yer alan deerli katlarn bedelleri aadaki ekilde belirlenmitir:

Deerli Kadn Cinsi Bedel (TL)

1 - Noter katlar:

a) Noter kad 8,30

b) Beyanname 8,30

c) Protesto, vekaletname, resen senet 16,60

2 - (Mlga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar 82,50

4-Yabanclar iin ikamet tezkereleri 55,00

5 - (Mlga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - Nfus czdanlar 7,50

7 - Aile czdanlar 75,00

8 - (Mlga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Src belgeleri 102,00

10 - Src alma belgeleri (karneleri) 102,00

11 - Motorlu ara trafik belgesi 102,00

12 - Motorlu ara tescil belgesi 76,50

13 - makinesi tescil belgesi 76,50

14 - Banka ekleri ( Her bir ek yapra) 5,25

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 7,50

(2) Yukardaki tabloda belirtilen deerli katlar, 1/1/2015 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik grevini yapan memurlar ile bankalar tarafndan yukarda belirtilen yeni bedelleri zerinden satlacaktr.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut deerli katlarn yeniden deerlendirilmesi ve muhasebeletirilmesi ilemleri Merkezi Ynetim Muhasebe Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

Yrrlkten kaldrlan tebliler

MADDE 4 (1) Deerli Katlar hakkndaki 30/12/2013 tarihli ve 28867 Mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Muhasebat Genel Mdrl Genel Teblii (Sra No: 35) Deerli Katlar ve 10/4/2014 tarihli ve 28968 sayl Resm Gazetede yaymlanan Muhasebat Genel Mdrl Genel Teblii (Sra No: 37) Deerli Katlar yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 5 (1) Bu Tebli 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini Maliye Bakan yrtr.