31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

TRK RNLERNN HRACATININ ARTTIRILMASINA YNELK TEKNK

MEVZUATI HAZIRLAYACAK KURUMLARIN BELRLENMESNE

LKN KARARIN EKNDE YAPILAN DZENLEMENN

DUYURULMASI HAKKINDA TEBL

(RN GVENL VE DENETM: 2015/25)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Trk rnlerinin hracatnn Arttrlmasna Ynelik Teknik Mevzuat Hazrlayacak Kurumlarn Belirlenmesine likin Kararn 2 nci maddesinde verilen yetkiye istinaden Ekonomi Bakanlnca yeniden belirlenen Karar ekinin 11 ve 32 nci blmlerindeki sorumlu/koordinatr, katkda bulunacak kurulular ile 15 ve 19 uncu blmlerine ilave edilen alt rn grubu balklarndaki sorumlu/koordinatr, katkda bulunacak kurulular Ek 1de yer almaktadr.

Protokol

MADDE 2 (1) Gerekli grld takdirde, kurulular arasnda devre ilikin usul ve esaslar yaplacak protokol ile belirlenir.

Yrrlk

MADDE 3 (1) Bu Tebli 23/2/2015 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 4 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Eki iin tklaynz