30 Aralık 2014 Tarihli ve 29221 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2014/7043    Türkiye-Avusturya Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği

—  Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  2014 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2014 Yılı Kasım Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

KURUL KARARI

—  Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2017) ile İlgili 18/12/2014 Tarihli ve 2014/39 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı