30 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29221

TEBL

Maliye Bakanlndan:

VERG USUL KANUNU GENEL TEBL

(SIRA NO: 442)

213 sayl Vergi Usul Kanununun Mkerrer 414 nc maddesinin nc fkrasnda, Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar belirtilmi olan para ile denecek ceza miktarlar, her yl bir nceki yla ilikin olarak bu Kanun uyarnca belirlenen yeniden deerleme orannda artrlmak suretiyle uygulanr. Bu ekilde hesaplanan maktu had ve miktarlarn yzde 5 ini amayan kesirler dikkate alnmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarlar yarsna kadar artrmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katna kadar artrmaya veya yarsna kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir. hkm yer almaktadr.

Bu hkm gz nne alnarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mkerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bal Cetvel), 353, 355 ve Mkerrer 355 inci maddelerinde yer alp 2014 ylnda uygulanan tutarlarn ve hadlerin, 2014 yl iin %10,11 (on virgl on bir) olarak tespit edilen yeniden deerleme orannda artrlmas suretiyle belirlenen ve 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadler ekli listede gsterilmitir.

Tebli olunur.

 

Ekler iin tklaynz