30 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29221

TEBL

Maliye Bakanlndan:

BELEDYE GELRLER KANUNU GENEL TEBL

(SER NO: 46)

2464 sayl Belediye Gelirleri Kanununun(1) mkerrer 44 nc maddesinde, belediye snrlar ve mcavir alanlar iinde bulunan ve belediyelerin evre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iyeri ve dier ekillerde kullanlan binalarn evre temizlik vergisine tabi olduu; konutlara ait evre temizlik vergisinin, su tketim miktar esas alnmak suretiyle metrekp bana bykehirlerde 15 kuru, dier yerlerde 12 kuru olarak hesaplanaca; iyerleri ve dier ekilde kullanlan binalara ait evre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye gre alnaca ve bykehirlerde %25 artrml uygulanaca; bu maddede yer alan tutarlarn her yl yeniden deerleme orannda artrlaca ve bu tutarlarn belirlenmesinde, vergi tutarlarnn yzde beini amayan kesirlerin dikkate alnmayaca hkm altna alnmtr.

Bakanlmzca 2014 yl iin yeniden deerleme oran %10,11 (on virgl on bir) olarak tespit edilmi ve 441 Sra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii(2) ile ilan edilmi bulunmaktadr.

Buna gre; 1/1/2015 tarihinden itibaren konutlar ile iyerleri ve dier ekilde kullanlan binalara ait evre temizlik vergisi aadaki tutarlara gre tahsil edilecektir.

1. Konutlara Ait evre Temizlik Vergisi

Konutlara ait evre temizlik vergisi; su tketim miktar esas alnmak suretiyle metrekp bana bykehir belediyelerinde 26 kuru, dier belediyelerde 20 kuru olarak hesaplanacaktr.

Dier taraftan, belediyenin evre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacn belediyece veya bykehir belediyelerine bal su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmi su ebekesi haricinden karlayan konutlara ilikin evre temizlik vergisi, aada yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar zerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. yerleri ve Dier ekilde Kullanlan Binalara Ait evre Temizlik Vergisi

yerleri ve dier ekilde kullanlan binalara ait evre temizlik vergisi, bykehir belediyeleri ve bykehir belediyeleri dndaki belediyelerde aadaki tarifelere gre uygulanacaktr.

2.1. Bykehir Belediyeleri Dndaki Belediyelerde Uygulanacak evre Temizlik Vergisi

Bykehir belediyeleri dndaki belediyelerde uygulanacak olan evre temizlik vergisi tarifesi aada yer almaktadr.

 

Bina Gruplar

Bina Dereceleri ve Yllk Vergi Tutarlar (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.500

1.900

1.600

1.300

1.100

2. Grup

1.600

1.200

970

770

660

3. Grup

1.100

800

660

500

400

4. Grup

500

400

300

250

190

5. Grup

300

250

170

160

130

6. Grup

160

130

88

77

55

7. Grup

55

44

31

26

20

 

2.2. Bykehir Belediyelerinde Uygulanacak evre Temizlik Vergisi

2464 sayl Kanunun mkerrer 44 nc maddesinin beinci fkrasna gre, bykehir belediyelerinde evre temizlik vergisi, dier belediyelerde uygulanan evre temizlik vergisi tutarlar %25 artrlarak hesaplanacaktr. Buna gre bykehir belediyelerinde uygulanacak olan evre temizlik vergisi tarifesi aada yer almaktadr.

 

Bina Gruplar

Bina Dereceleri ve Yllk Vergi Tutarlar (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

3.125

2.375

2.000

1.625

1.375

2. Grup

2.000

1.500

1.212

962

825

3. Grup

1.375

1.000

825

625

500

4. Grup

625

500

375

312

237

5. Grup

375

312

212

200

162

6. Grup

200

162

110

96

68

7. Grup

68

55

38

32

25

 

3. ndirimli evre Temizlik Vergisi Uygulamas

2464 sayl Kanunun mkerrer 44 nc maddesinin onikinci fkrasnda, Bakanlar Kurulu; beinci fkradaki tarifede yer alan bina gruplarn belirlemeye ve bu maddenin drdnc ve beinci fkralarnda yer alan tutarlar yreler, belediyelerin nfuslar ve bina gruplar itibaryla ayr ayr drtte birine kadar indirmeye veya yarsna kadar artrmaya yetkilidir. hkm yer almaktadr.

Bu hkmn verdii yetkiye dayanlarak yaymlanan 2005/9817 sayl Bakanlar Kurulu Kararnn(3) 7 nci maddesine gre; konut, iyeri ve dier ekilde kullanlan binalar iin belirlenen tutarlar, bykehir belediye snrlar iinde bulunanlar hari olmak zere kalknmada ncelikli yrelerdeki belediyeler ile nfusu 5.000den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktr.

Buna gre, kalknmada ncelikli yrelerdeki belediyeler ile nfusu 5.000den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait evre temizlik vergisi su tketim miktar esas alnmak suretiyle metrekp bana 10 kuru olarak hesaplanacak; iyeri ve dier ekillerde kullanlan binalara ait evre temizlik vergisi tutarlar ise aadaki tarifeye gre hesaplanacaktr.

 

Bina Gruplar

Bina Dereceleri ve Yllk Vergi Tutarlar (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

1.250

950

800

650

550

2. Grup

800

600

485

385

330

3. Grup

550

400

330

250

200

4. Grup

250

200

150

125

95

5. Grup

150

125

85

80

65

6. Grup

80

65

44

38

27

7. Grup

27

22

15

13

10

 

Tebli olunur.

(1) 29/5/1981 tarihli ve 17354 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

(2) 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

(3) 26/12/2005 tarihli ve 26035 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.