27 Aralık 2014 Tarihli ve 29218 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/7021   Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Yenice, İkizce ve Şahinler Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2014/7022   Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, Onbirnisan Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2014/7034   İstanbul İli, Fatih İlçesi, Beyazıtağa ve Fatma Sultan Mahallelerinde Bulunan ve Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilen Bazı Taşınmazların Bedelsiz Olarak Fatih Belediye Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar

2014/7042   Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine Ait (TGB-2) Numaralı Alanın Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARI

—  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tüketici Ödülleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/96)

—  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2014-30)

—  Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

—  Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

—  Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

—  Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

—  Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

—  Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

—  Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

—  Vinil Asetat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2015 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2014/1)

—  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2014/2)

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


27/12/2014 tarihli ve 29217 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 41) Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları yayımlanmıştır.