23 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29214

KURUL KARARI

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan:

TTN MAMULLERNN RETM VE TCARETNE LKN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA Y
NETMELKN 23 NC MADDESNN, PURO VE SGARLLO

THALATI, FYATININ BELRLENMES VE YURT NDE PAZARLANMASINA

LKN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARIN 6 NCI MADDESNN,

MAKARON RETM VE TCARETNE LKN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YNETMELKN 23 NC MADDESNN

UYGULANMASI LE LGL TTN VE ALKOL

PYASASI DZENLEME KURULU KARARI

Karar No : 8618

Karar Tarihi : 10.12.2014

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurulu, 2015 yl iin Uygunluk/hizmet bedellerinin;

1. Ttn Mamullerinin retim ve Ticaretine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikin 23 nc maddesi erevesinde;

1.1. Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karlnda bu hizmetler iin:

1.1.1. Sigara retim tesisleri iin her yz milyon sigara retim kapasitesi bana 11.712 (onbirbinyediyzoniki),

1.1.2. Dier ttn mamulleri iin her bir tonluk retim kapasitesi bana 143 (yzkrk),

1.2. Proje Tadilat Uygunluk Belgesi karlnda bu hizmetler iin:

1.2.1. Sigara retim tesislerinde her yz milyon adetlik sigara retim kapasitesi artna neden olan proje deiiklikleri iin 2.194 (ikibinyzdoksandrt),

1.2.2. Dier ttn mamulleri retim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artna neden olan proje deiiklikleri iin 36,55 (otuzalt Trk Liras ellibe Kuru),

1.3. Kurumun ve Gelir daresi Bakanlnn logolarn ieren bandrollerin her bin adedi iin basm maliyeti hari bandrol sat hizmet bedelinin 2,21 (iki Trk Liras yirmibir Kuru),

2. Puro ve Sigarillo thalat, Fiyatnn Belirlenmesi ve Yurt inde Pazarlanmasna likin Usul ve Esaslar Hakknda Kararn 6 nc maddesi erevesinde;

2.1. Puro ve Sigarillo thalat Yetki Belgesi karlnda bu hizmetler iin 68.009 (altmsekizbindokuz),

2.2. Puro ve Sigarillo thalat Yetki Belgesinin, yllk olarak sre uzatm iin: 5.710 (bebinyediyzon),

3. Makaron retimi ve Ticaretine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikin 23 nc maddesi erevesinde,

3.1. Tesis Kurma zni Uygunluk Belgesi karlnda bu hizmetler iin: makaron retim tesisleri iin her yz milyon makaron retim kapasitesi bana 11.712 (onbirbinyediyzoniki),

3.2. Proje Tadilat Uygunluk Belgesi karlnda bu hizmetler iin: makaron retim tesislerinde her yz milyon adetlik makaron retim kapasitesi artna neden olan proje deiiklikleri iin 2.194 (ikibinyzdoksandrt),

3.3. Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karlnda bu hizmetler iin: her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi iin 2.202 (ikibinikiyziki),

3.4. Makaron thalat Uygunluk Belgesi karlnda bu hizmetler iin 2.202 (ikibinikiyziki),

3.5. Kurumun ve Gelir daresi Bakanlnn logolarn ieren bandrollerin her bin adedi iin basm maliyeti hari bandrol sat hizmet bedelinin 11,01 (onbir Trk Liras bir Kuru),

Trk Liras eklinde belirlenmesini,

Bu kararn Resm Gazetede yaymlanmasn,

Karar altna almtr.