23 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29214

TEBL

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

TEKDZEN HESAP PLANI VE ZAHNAMES HAKKINDA TEBLDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 26/1/2007 tarihli ve 26415 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Tekdzen Hesap Plan ve zahnamesi Hakknda Tebliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn 3 Mevduat ve Dier Yabanc Kaynaklar grubuna, hesap sralamasna uygun olarak yerletirilmek zere aadaki hesaplar eklenmitir.

39070 KRED BORCU BAKYESNDEN FAZLA YAPILAN DEMELER

39170 KRED BORCU BAKYESNDEN FAZLA YAPILAN DEMELER

MADDE 2 Ayn Tebliin 9 uncu maddesinin nc fkrasnn 1 Krediler grubunda yer alan TRAK VE BALI ORTAKLIKLARA VE TRAK VE BALI ORTAKLIKLAR KEFALETYLE VERLEN KREDLER balkl aklamann drdnc paragraf yrrlkten kaldrlm ve ayn fkrann 3 MEVDUAT VE DER YABANCI KAYNAKLAR grubunda yer alan 390 MUHTELF BORLAR-TRK PARASI aklamasndan sonra gelmek zere aadaki aklama eklenmitir.

39070 KRED BORCU BAKYESNDEN FAZLA YAPILAN DEMELER

Kredi kart borlar da dahil olmak zere kredi mterilerince bor bakiyesinden fazla yaplan demelerin szlemede mevduat olarak nitelendirilerek mevduat hesaplarnda izleneceine ilikin bir hkmn veya mterinin bu ynde bir irade beyannn bulunmamas halinde izlenecei hesaptr.

MADDE 3 Bu Tebli 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu Bakan yrtr.