23 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29214

TEBL

evre ve ehircilik Bakanlndan:

ATIKTAN TRETLM YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATF HAMMADDE

TEBLNDE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 20/6/2014 tarihli ve 29036 sayl Resm Gazetede yaymlanan Atktan Tretilmi Yakt, Ek Yakt ve Alternatif Hammadde Tebliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn () ve (i) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve (j) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

) ATY reticisi: Yakma veya beraber yakma tesislerinde kullanlabilen atktan tretilmi yakt hazrlayan gerek ve/veya tzel kiiyi,

i) evre lisans: 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayl Resm Gazetede yaymlanan evre zin ve Lisans Ynetmeliinde dzenlenen geici faaliyet belgesi/evre izin ve lisans belgesini kapsayan lisans,

MADDE 2 Ayn Tebliin 5 inci maddesinin onnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(13) ATY hazrlama tesislerine atk kabul aamasnda yaplan dorulama testleri dorultusunda atk kabul edilir. lenemeyecek nitelikteki ve evre lisans kapsamnda yer almayan atklar tesise kabul edilmez.

MADDE 3 Ayn Tebliin 8 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) ATY hazrlama tesisleri, ek-4te yer alan ilgili stuna karlk gelen atk kodlarndaki atklar ATY hazrlanmasnda kullanabilirler.

MADDE 4 Ayn Tebliin 9 uncu maddesinin nc ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Atklarn analizinde aadaki zellikler belirlenir:

a) Atn kayna ve atk kodu,

b) Atn net kalori deeri,

c) Kl miktar,

) Su miktar,

d) Uucu madde miktar,

e) pH deeri.

(4) Kabul edilecek atklarn, ATY hazrlama tesisi bnyesindeki veya Bakanlktan yeterlik alm laboratuvarlarca yaplacak analizler ile nc fkradaki zelliklere uygunluu belgelenir.

MADDE 5 Ayn Tebliin 12 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Ek yakt kullanacak tesisler, sadece ek-4te yer alan Ek Yakt stununa karlk gelen atklar ek yakt olarak tesislerine kabul edebilirler. Artma amurlarnn ek yakt olarak kullanlabilmesi iin en fazla %50 nem ierecek ekilde kurutulmu halde tesise gelmesi ya da tesiste kurutma nitesinin bulunmas zorunludur.

MADDE 6 Ayn Tebliin 21 inci maddesinde yer alan evre Kanununca Alnmas Gereken zin ve Lisanslar Hakknda Ynetmelik ibaresi evre zin ve Lisans Ynetmelii eklinde deitirilmitir.

MADDE 7 Ayn Tebliin ekinde yer alan ek-1 yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Ayn Tebliin ek-3 tablo 4te yer alan PCB, ppm parametresi iin verilen <5 snr deeri <50 olarak deitirilmitir.

MADDE 9 Ayn Tebliin ek-4nde yer alan 04 01 01 kodlu atk satrndan sonra gelmek zere aadaki satr eklenmitir.

ATIK

KODU

ATIK AIKLAMASI

Aklama

ATY

Ek Yakt

Alternatif Hammadde

04 01 06

Saha ii atksu artmndan kaynaklanan krom ieren amurlar

 

 

X

 

MADDE 10 Ayn Tebliin ek-4nde yer alan 11 05 04* kodlu atk satrndan sonra gelmek zere aadaki satr eklenmitir.

ATIK KODU

ATIK AIKLAMASI

Aklama

ATY

Ek Yakt

Alternatif Hammadde

12 01 02

Demir metal toz ve paracklar

 

 

 

X

MADDE 11 Ayn Tebliin ek-2sinde yer alan Manyetik ayrc satrndan sonraki satr aadaki ekilde deitirilmitir.

Ekipman

Belediye At (Tehlikesiz Atklar)

Kark Atk (Belediye + Endstriden Kaynaklanan Tehlikeli ve/veya Tehlikesiz Atklar)

Tehlikeli Atklar

Ayrc (Balistik, Haval, Eddy akml ve benzerleri)

X

X

X(1)

MADDE 12 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 13 Bu Tebli hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.