23 Aralık 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29214

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

NOBO KALİBRASYON GÖZETİM DENETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN, OTOMATİK OLMAYAN TARTI

ALETLERİ YÖNETMELİĞİ (2009/23/AT) KAPSAMINDA

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-2014/12)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2568 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan NoBo Kalibrasyon Gözetim Denetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Adresi: Oruç Reis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi A-22 Blok No: 40 Esenler/İSTANBUL), 9/3/2007 tarihli ve 26457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT)’nin 9 uncu maddesi çerçevesinde, Ek II.1(AT Tip İncelemesi) ile Ek II.3(AT Doğrulaması) uygunluk değerlendirmesi yöntemleri kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.