23 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29214

YNETMELK

stanbul Bilim niversitesinden:

STANBUL BLM NVERSTES UZAKTAN RETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Bilim niversitesi Uzaktan retim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Bilim niversitesi Uzaktan retim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ve 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez: stanbul Bilim niversitesi Uzaktan retim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Merkez Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: stanbul Bilim niversitesi Rektrn,

) niversite: stanbul Bilim niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitede uzaktan retim ile ilgili aratrma-gelitirme ve uygulama almalar ve yaynlar yapmak; nlisans, lisans ve lisansst eitiminde e-renme temelli ders ve programlar amak, gelitirmek ve niversitede verilmekte olan dersleri destekleyerek daha etkin ve verimli yrtlmesini temin etmek; uzaktan retim yoluyla mezuniyet sonras eitim programlar dzenleyerek mesleki bilgi gncellemesine yardmc olmak; sertifika programlar dzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaam boyu renim ilkesi dorultusunda sertifika programlar amak; uzaktan retime ynelik yaynlar yapmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Uzaktan retim konularnda aratrma ve gelitirme almalar yapmak.

b) niversite tarafndan yrtlmekte olan internet destekli retim almalar iin ders ieriklerini hazrlamak.

c) Uzaktan retim ile ilgili donanm ve yazlm gereksinimlerini belirlemek ve ihtiya duyulan altyapy oluturmak.

) Uzaktan retim programlarnn retim planlar ve ders ierikleri ile ilgili kurallar belirlemek, evrimd ders ieriklerini oluturmak veya temin etmek, rencilerin ve retim elemanlarnn kullanabilmesi iin uzaktan retim sistemini hazr hale getirmek.

d) Uzaktan retim yapan programlarn rencilerine ve retim elemanlarna teknik ve akademik destek salamak.

e) Uzaktan retim programlarnn snavlaryla ilgili soru bankasn oluturmak, snav yeri organizasyonu yapmak, snav soru kitapklarn hazrlamak, snavlarn yaplmasn ve snav sonularnn deerlendirilmesini salamak.

f) rgn retim programlarnda verilmekte olan baz derslerin uzaktan retim yoluyla verilebilmesi iin ilgili faklte, yksekokul, enstit ve aratrma merkezlerinde uzaktan retim faaliyetini dzenlemek, bu birimlere destek vermek, birimler aras koordinasyonunu salamak ve bu konuya ilikin esaslar belirlemek.

g) Uzaktan retim yoluyla yaplabilecek kurslar, seminerleri, konferanslar ve benzerlerini dzenlemek, bu programlarda grev alacak retim elemanlarn belirlemek, grevlendirmek, ibirlii ve koordinasyonu salamak.

NC BLM

Merkezin Organlar, Grevleri ve Personel htiyac

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Merkez Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

Merkez Mdr

MADDE 8 (1) Merkez Mdr; niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi sona eren Merkez Mdr yeniden grevlendirilebilir ve grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Merkez Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere Ynetim Kurulu yeleri arasndan bir kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Merkez Mdrnn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine mdr yardmcs, mdr yardmcsnn bulunmad zamanlarda ise en kdemli olanndan balamak zere Ynetim Kurulu yelerinden bir kii vekalet eder.

Merkez Mdrnn grevleri

MADDE 9 (1) Merkez Mdrnn grevleri unlardr;

a) Merkezi amalar dorultusunda ynetmek, Merkez almalarn koordine etmek,

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak,

c) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn dzenlemek ve Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrn onayna sunmak,

) Merkezin idari ilerini yrtmek, personel ihtiyacn belirlemek ve Rektrn onayna sunmak,

d) Yurt ii ve yurt d uygulama ve aratrma merkezleri ile ibirlii yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Merkez Mdr ve Merkez Mdrnn nerisi zerine niversitenin retim yeleri arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen drt ye olmak zere toplam be yeden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir nedenle boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilebilir. Merkez Mdr, Ynetim Kurulunun bakandr. Ynetim Kurulu, Merkez Mdrnn daveti ve belirledii gndemle ylda en az iki kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ynetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektrle sunulacak faaliyet raporunu grmek.

c) Aratrc ve uygulayc elemanlarn, uzaktan retim ile ilgili aratrma, yayn ve bilimsel toplantlara katlmak iin yapacaklar mali destek taleplerini deerlendirmek.

) Merkeze gelen i ve proje tekliflerini deerlendirip, Rektrle neride bulunmak.

d) Merkez iin gerek duyulan alma gruplar ve komisyonlar kurmak.

e) Yeni uzaktan retim programlarnn almasn teklif etmek.

f) Uzaktan retim uygulamalarna ilikin kararlar alarak Rektrln onayna sunmak.

DRDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Bilim niversitesi Rektr yrtr.