20 Aralık 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29211

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 99)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 121)

MADDE 1 – 30/10/2012 tarihli ve 28452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 99 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

“

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Aliağa Gümrük Müdürlüğü

2

Antalya Gümrük Müdürlüğü

3

Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

4

Botaş Gümrük Müdürlüğü

5

Derince Gümrük Müdürlüğü

6

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

7

Giresun Gümrük Müdürlüğü

8

Hopa Gümrük Müdürlüğü

9

İsdemir Gümrük Müdürlüğü

10

İskenderun Gümrük Müdürlüğü

11

Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü

12

Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

13

Samsun Gümrük Müdürlüğü

14

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

15

Trabzon Gümrük Müdürlüğü

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.