19 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29210

DÜZELTME

18/12/2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 25 inci maddesinde sehven yazılan “iş güvenliği uzmanı” ibaresi, “işyeri hekimleri” olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 18/12/2014 tarihli ve 35804503/010.03/16496 sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir.