19 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29210

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No              :   2014/91

İşyeri                     :   HSS Otomotiv ve Lastik San. A.Ş.

                                   Serbest Bölge Hisar Mevkii Liman Yolu Gemlik/BURSA

SGK Sicil No        :   1234692.016-1238838.016-1155879.016

Tespiti İsteyen     :   Petrol-İş Sendikası

İnceleme               :   HSS Otomotiv ve Lastik San. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Sümbül Cad. No: 10 Serbest Bölge Gemlik/BURSA adresinde bulunan yarı mamul üretim birimi, Gelincik Cad. No: 14/2 Serbest Bölge Gemlik/BURSA adresinde bulunan körük depolama birimi, Serbest Bölge Hisar Mevkii Yolu Gemlik/BURSA adresinde bulunan işyerinde ana mamul üretim birimlerinin bir bütün olarak tek bir işyeri olduğu, kauçuk ve kort bezi işlenmesi, rulo haline getirilmesi ve pişirme işleminden sonra bu haliyle ya da satın alma yoluyla elde edilen metal, plastik parçalar eklenmesi suretiyle motorlu kara taşıtları için süspansiyon körük üretimi işlerinin yapıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: HSS Otomotiv ve Lastik San. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ila甠 işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.