17 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29208

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No              :   2014/89

İşyeri                     :   Camiş Madencilik A.Ş.

                                   Bilecik Üretim Tesisi

                                   İş Kuleleri Kule 3 8620 4. Levent/İSTANBUL

SGK Sicil No        :   1004865.011

Tespiti İsteyen     :   Camiş Madencilik A.Ş.

İnceleme               :   Camiş Madencilik A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; 2. Organize San. Bölgesi BİLECİK adresinde bulunan Bilecik Üretim Tesisi işyerinde kum hattı, ince öğütme hattı, kalker dolomit hattı olmak üzere üç hat üzerinde gerçekleştiği, bu tesislerde kuvars kumu, kalker dolomit, kaolen ve kolemanitin müşteri talepleri doğrultusunda yıkama, kırma eleme, öğütme, kurutma aşamalarından geçirildiği ve satışa hazır hale getirilerek satışı yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı “Madencilik ve taş ocakları” işkolunda, yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar: Camiş Madencilik A.Ş. Bilecik Üretim Tesisi işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı “Madencilik ve taş ocakları” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.