15 Aralık 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29206

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      12 Aralık 2014

        69471265-305-11666

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Beşinci Uluslararası İş Kadınları Forumu’na katılmak üzere; 15 Aralık 2014 tarihinde Katar’a gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            12 Aralık 2014

       68244839-140.03-326-681

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 12/12/2014 tarihli ve 69471265-305-11666 sayılı yazınız.

Beşinci Uluslararası İş Kadınları Forumu’na katılmak üzere, 15 Aralık 2014 tarihinde Katar’a gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI