12 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29203

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2010/35)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/54)

MADDE 1 – 7/8/2010 tarihli ve 27665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No: 2010/35)’nin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Yurt içinde üretilen zeytinyağının klimatolojik ve agronomik koşullarına göre sterol kompozisyonu ile ultraviyole ışığında özgül soğurma kriterlerinde oluşabilecek değişiklikler Zeytinyağı Komisyonu tarafından belirlenir. Özel hükümler ithalatta uygulanmaz.

(2) Ek-1’in 1.4 maddesinde yer alan yağ asidi etil esteri değeri 31/12/2015 tarihine kadar en fazla 40 mg/kg, 1/1/2016 tarihinden itibaren en fazla 30 mg/kg olarak uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiş ve Tebliğe Ek-3 eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.