12 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29203

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ORMANCILIK

ALANINDA YARDIM VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

             Kanun No. 6576                                                                                                         Kabul Tarihi: 3/12/2014

MADDE 1 – (1) 9 Ağustos 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/12/2014