11 Aralık 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29202

YÖNETMELİK

Namık Kemal Üniversitesinden:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Öğrencinin bir üst döneme geçmesi için ilgili dönemin, Dönem Sonu veya Dönem Bütünleme Notunun en az elli (50) ve Dönem Başarı Notunun en az altmış (60) olması gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/9/2014

29115