11 Aralık 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29202

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        9 Aralık 2014

        69471265-305-11542

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Dijital Çağda Eğitim Konferansına katılmak üzere; 10 Aralık 2014 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            10 Aralık 2014

       68244839-140.03-325-679

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 9/12/2014 tarihli ve 69471265-305-11542 sayılı yazınız.

Dijital Çağda Eğitim Konferansına katılmak üzere, 10 Aralık 2014 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI