10 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29201

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No              :   2014/88

İşyeri                     :   Piripak End. Tem. Org. Tur. İnş. Paz. San. ve Tic. A.Ş.

                                   Vatan Cad. Avrasya İş Merkezi No: 6/11 Kağıthane/İSTANBUL

SGK Sicil No        :   1183851.034

Tespiti İsteyen     :   T.Sağlık-İş Sendikası

İnceleme               :   Piripak End. Tem. Org. Tur. İnş. Paz. San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile İstanbul ili Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine bağlı Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi işyerinde hasta karşılama ve yönlendirme işinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Piripak End. Tem. Org. Tur. İnş. Paz. San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.