10 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29201

GÖREVLENDİRME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2014/71

Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah GÖKTAŞ, 195 sayılı Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanunun değişik 5 inci maddesi gereğince, Basın İlân Kurumu Genel Kurul Üyeliğinde yeniden görevlendirilmiştir.

9/12/2014

                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI