10 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29201

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2014/68

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Galip AKHAN yeniden atanmıştır.

9/12/2014

                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI